BIP
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Misja i zadania 33 WOG

Jesteśmy po to, by skutecznie działać dla WAS
i z tego czerpać satysfakcję!


W

Wszechstronność

Wsparcie

Współdziałanie

w zabezpieczeniu logistycznym i finansowym JW i Instytucji

poprzez profesjonalnie przygotowanych żołnierzy i pracowników WOG

z Dowódcami, Komendantami, Szefami i Kierownikami JW i Instytucji będącymi na zaopatrzeniu

O

Odpowiedzialność

Ofiarność

Organizacja

wynikająca z właściwej realizacji obowiązujących przepisów i procedur

naszych żołnierzy i pracowników w codziennej realizacji zadań

zabezpieczenia procesu szkolenia Jednostek Wojskowych na poligonie OSPWL-Dęba

G

Gospodarność

Gwarancja

Gotowość

realizowana przez właściwą dystrybucję UiSW

skuteczności w działaniu

do udzielania pomocy we właściwym realizowaniu określonych procedur współpracy między WOG a JW i Instytucjami będącymi na zaopatrzeniu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych