BIP
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
DowództwoKOMENDANT

ppłk Piotr STĘPNIAK
***
ZASTĘPCA KOMENDANTA
ppłk Piotr KOPACZ

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych