BIP
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
2017
03.08.2017
Zp_22/2017

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)

 

Sprawa Zp_22/2017

 

Termin składania ofert upływa 12.09.2017r. godz. 08.30
Wszelkie pytania, wnioski prosimy kierować pod nr FAX 261-16-25-06, lub e-mail: 33wog.zamowienia-publiczne@ron.mil.pl

SIWZ

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - JEDZ

Załącznik nr 4 - Umowa (Zad. 1-9)


07.08.2017r.

Dokonano zmiany zapisu paragrafu 9 umów, dodając pkt 7 uwzględniający zapisy art. 142 ust 5 ustawy PZP. (waloruzacja wynagrocenia)

 


10.08.2017r.

Dokonano zmiany w umowie na zadanie nr 2 -
§ 3 pkt 3

 

 

 


10.08.2017r.

W umowie w zadaniu nr 1 dokonano zmiany ilości wartowników planowanych na posterunki stałe i ruchome (kol. 6 wiersze 4 i 5)

Załącznik nr 4 - Umowa (Zad. 1-9)


Harmonogram spotkania z wykonawcami celem omówienia  SIWZ oraz wizji  lokalnej na poszczególnych obiektach:

1.    30.08.2017 r. godz. 9.00  Nowa Dęba ( zadanie 1 ) Główna brama jednostki.

2.    08.09.2017 r. godz. 08.00 Sandomierz (zadanie  2) Główna  brama jednostki.

3.    08.09.2017 r. godz. 11.00 Sandomierz WKU (zadanie  8) Budynek WKU.

4.    06.09.2016 r. godz.  11.30 Kielce ( zadanie  3) Główna brama jednostki.

5.    06.09.2017 r. godz. 12.30 Kielce  WSzW (zadanie  5)  Główne wejście.

6.    06.09.2017 r. godz. 13.30 Kielce  WKU ( zadanie  6) Budynek WKU.

7.    06.09.2017 r. godz. 10.00 Kielce/ Suków ( zadanie 4) Główna brama obiektu.

8.    07.09.2017 r. godz. 10.00 Busko Zdrój ( zadanie 7) Budynek WKU.

9.    07.09.2017 r. godz. 13.00 Mielec ( zadanie  9) Budynek WKU.

Nadmieniam że każdy  uczestnik  biorący udział w wizji lokalnej musi posiadać ze sobą dowód osobisty  (lub inny dokument potwierdzający  tożsamość ze zdjęciem), poświadczenie bezpieczeństwa i zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia  w zakresie ochrony informacji niejawnych upoważniające do dostępu do  informacji niejawnych o  klauzuli co najmniej „Zastrzeżone”.

 


Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ cz. 2
Umowy z korektami wynikającymi z udzielonych odpowiedzi ( nowe zapisy kolor czerwony)

Odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ cz. 3


Dokonano zamiany czasu pracy w poniedziałek i wtorek dla zadania nr 8 WKU Sandomierz. Liczba godzin bez zmian (zamiana zaznaczona na czerwono w umowie)

 


 Informacja z otwarcia ofert