BIP
33 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Ogłoszenia

Komendant 33 WOG, jego Zastępca lub osoba upoważniona przyjmują w sprawie skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 13:30 - 15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie (tel. 261 162 555).

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych